Hệ thống cập nhật thông tin hồ sơ OnlineTrường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Chương trình đào tạo thạc sĩ đợt 1 - năm 2022

Cập nhật hồ sơ

Chương trình đào tạo thạc sĩ Hệ điều hành cao cấp đợt 1 - năm 2022

Cập nhật hồ sơ
Ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ vui lòng xem kỹ và thực hiện Quy trình 04 BƯỚC sau:

i) Tạo mới hồ sơ, vui lòng truy cập: https://hosothacsi.ueh.edu.vn/

ii) Thông tin đăng nhập vào hệ thống (để hiệu chỉnh hồ sơ):

- Nhập email cá nhân

- Nhập vào số Căn cước công dân/ số Chứng minh nhân dân


HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH ONLINE TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

-  Địa chỉ đăng nhập: hosothacsi.ueh.edu.vn Vui lòng hoàn tất hồ sơ online trước 18:00 ngày 15/3/2022 và thực hiện các thông báo theo hướng dẫn.

Các ứng viên vui lòng thực hiện và theo dõi Quy trình 04 bước sau:

ỨNG VIÊN VUI LÒNG XEM VÀ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

CẬP NHẬT HỒ SƠ

ĐÓNG TIỀN

IN HỒ SƠ BẢN GIẤY

CẬP NHẬT TRẠNG THÁI HỒ SƠ

Thực hiện:

Ứng viên nộp hồ sơ: tự thực hiện

Thực hiện:

Ứng viên nộp hồ sơ: tự thực hiện

Thực hiện:

Ứng viên chuẩn bị bản giấy và gửi hồ sơ

Thực hiện:

Chuyên viên Viện ĐTSĐH thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ


 Các ứng viên cập nhật hồ sơ online: 
hosothacsi.ueh.edu.vn chọn mục https://sdh.ueh.edu.vn/ckfinder/images/G%E1%BB%ADi%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20m%E1%BB%9Bi.jpg để tạo hồ sơ mới.

Sau khi khai thông tin, các ứng viên có thể xem lại và điều chỉnh thông tin cho chính xác

 

Tại mục  “THÔNG TIN THANH TOÁN - và chọn link “Thanh toán tại đây”

 

 

 - Phiếu đăng ký (01 bản)
 - Lý lịch (01 bản)
 - Bản sao văn bằng (02 bản)
 - Bản sao bảng điểm (01 bản)

 - Ảnh 3x4 (chụp kiểu CMND 02 ảnh)
 - Các loại giấy tờ khác (nếu có) theo thông báo tuyển sinh (chứng chỉ ngoại ngữ, giấy chứng nhận bổ túc kiến thức,…),

  

Gửi đến:
 VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - UEH
 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM

(Hồ sơ xét tuyển cao học)

Viện ĐTSĐH sẽ kiểm tra hồ sơ bản giấy khi đã nhận được hồ sơ của ứng viên

Đăng nhập và xem tại

hosothacsi.ueh.edu.vn

Lưu ý:

(1) :Ứng viên chọn nút  “Lưu tạm” trong thời gian cập nhật hồ sơ

(2): Ứng viên chọ nút “Gửi hồ sơ” để lưu hồ sơ để chuyển sang BƯỚC 2, BƯỚC 3 – Khi chọn mục “Gửi hồ sơ” hồ sơ không thể sửa đổi đượchttps://sdh.ueh.edu.vn/ckfinder/images/G%E1%BB%ADi%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1.jpg

Đăng nhập và xem tại

hosothacsi.ueh.edu.vn – chọn đường link tại mục  "THÔNG TIN THANH TOÁN” để thanh toán trực tuyến

 

Đăng nhập và in thông tin tại địa chỉ  

hosothacsi.ueh.edu.vn

Chọn nút (1), (2) sau khi nhấn nút [Gửi hồ sơ]https://sdh.ueh.edu.vn/ckfinder/images/H3.png

 

 

 

 

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

Đang thực hiện/Đã hoàn tất

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

Chưa ghi nhận đóng phí/Đã đóng phí

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

Đang thực hiện/Đã hoàn tất

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

Chưa hoàn tất/Viện Đào tạo đã nhận hồ sơ

Ghi chú:

Ứng viên cân nhắc khi chon nút [Gửi hồ sơ] chỉ chọn khi cập nhật hồ sơ đầy đủ. 

Tại bước này, Hệ thống sẽ gửi email thông báo xác nhận ứng viên tạo hồ sơ thành công.

Ghi chú:

Tại mục này, ứng viên thanh toán tiền hồ sơ

Ghi chú:

 

 

Ghi chú:

Tại bước này, Hệ thống sẽ gửi email xác nhận Viện Đào tạo Sau đại học đã nhận hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện

Vui lòng gửi hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện chậm nhất ngày 18/3/2022. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

(Ghi chú: Hồ sơ tuyển sinh cao học K32.1)